Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

AF logo

Adopterade Finland rf är en dynamisk förening som strävar till att låta verksamheten leva och utvecklas allt enligt medlemmarnas behov!

 Detta erbjuder Adopterade Finland rf  Dig som adopterad och medlem i AF
 

• Vara med i en sluten Facebookgrupp rik på intressant aktivitet tillsammans med närmare 120 andra adopterade från Finland och Skandinavien.

• Telefon - chatt eller mail-kontakt  för information, handledning och stödsamtal.

• Få information och stöd med att söka dina biologiska släktingar (t e x information om sökprocessen, hjälp med att hitta uppgifter, sällskap till myndigheter eller första träffen med bio-familjen enligt möjlighet och ort). Använda föreningens översättar-tjänst (t.ex. översättning av brev till bio-släktningar, myndigheter etc.)

• Unik chans att kommunicera med andra adopterade som “förstår vad du pratar om”.

• Möjlighet till nya vänskapskontakter, kamratstöd och att kanske även att du kan vara ett stöd för andra. Du kan ta del av andra adopterades tankar, erfarenheter och livshistorier i den mån du själv känner för. Och om du vill även dela med dig av dina.

• Att delta i lokala träffar i bl.a. Nyland, Österbotten , Åbo och på Åland samt i de stora årsmöten i Helsingfors varje Mars med roligt och givande program, t.ex. föreläsningar och gruppdiskussioner.

• Mångsidig information och diskussion kring dagsaktuella teman från media ang. adoption.

• Ta del av intressanta projekt och utvecklingsarbete i samarbete med föreningar, myndigheter och organisationer inom social-och hälsovårdsbranchen. Möjlighet att vara med och påverka samt utveckla föreningens verksamhet tillsammans med den kreativa styrelsen. Du kan även i samarbete med föreningen aktivera och synliggöra dig i offentliga samhälleliga diskussioner och i media som berör adopterade barn och vuxnas speciella behov, situation och rättigheter.

• Ta del av ett stort utbud samlat material om adopterade via internetlänkar, tv - film- konst- och litteraturtips etc.

• Låna böcker om och skrivna av adopterade från föreningens eget bibliotek

• Fråga advokaten – funktion (t.ex.om arvsrätt, ev faderskapsutredning, dina adoptionshandlingar mm.) 

• Fråga psykoterapeuten - funktion (om relationer, tankar, känslor, psykisk hälsa etc.) samt fråga socialarbetaren-funktion ( om bl.a. postadoptionsservice, sökandeprocess mm.)