Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

AF logo

 

Understöd och stipendier

Föreningen ansöker ständigt om understöd och stipendier. Tack vare dessa understöd kan föreningen  hålla upp sin verksamhet. Tyvärr finns det rätt få fonder som understöder verksamhet inom den sociala sektorn och dessutom väldigt många andra instanser som ansöker om samma understöd.

 

Föreningen har utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Hit hör t.ex. upprätthållande av hemsidan, bankkostnader, telefonkostander, kostnader som uppstår från handledning av adopterade som söker sina rötter, kopieringskostnader för informationsblad om föreningen samt söknyckeln för adopterade, ordande av mindre lokalträffar, kostnader för den årsliga, stora Marsträffen (hyra, kaffe, föreläsare) mm. Som understödjare får du ett årsbrev varje vinter med information om verksamheten.

 

Intresserad att stöda föreningens verksamhet?

 

Adopterade Finland rf kontonummer: 

FI09 5723 0220 3122 63 ANDELSBANKEN

 

Skriv i meddelandesfältet "donation till föreningens verksamhet" om du vill stöda föreningens verksamhet i allmänhet eller om du vill donera till något speciellt ändamål, skriv även ut detta i meddelandefältet.

 

Allt stöd emot med stor tacksamhet!

 

Har Du frågor gällande stödande av föreningens verksamhet eller donationer? Vänligen kontakta vår kassör Emma Silvennoinen (gärna på finska): emma@adopterad.fi

 

 

 Vi tackar varmt alla som vill understöda oss genom stipendier, medlemskap,stödmedlemsskap och/eller donationer! 
Adopterade Finland rf tackar följande fonder och personer som kommit med donationer och understöd:

 

SAMS (2016)

SAMS (2015)

Anonym medlem (2015)

SAMS (2014)

Kulturfonden Sverige-Finland (2014)

Anonym medlem (2014)

Anonym medlem (2013)

SAMS (2013)

Anonym medlem (2012)

Anonym medlem (2012)

SAMS (2012)

 

 

Stort TACK till alla stödmedlemmar!