Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

AF logo

Litteratur om adoption

 

På svenska:

Adolfsson,Taina. 2011. Påtvingat liv, Bra böcker

Adopterad - och sedan?, 1999: Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor. Stöd och hjälp enligt 12 § SoL. Allmänna barnhuset. Stockholm.

Bergqvist-Larsson, Solveig, 1999: Låtsasmorsa: en dramatisk berättelse om ett utsatt föräldraskap och ett sårat barn. Björnen. Borlänge.

Brodin, Jane, 1989: Adoptivbarn med handikapp: sju föräldraintervjuer/manus: Brodin Jane och Lindberg Marianne. 1. uppl. WRP International. Stenhamra.

Carli, Amalia & Dalen, Monica, 1997: Att byta liv, om adoptivbarns behov och möjligheter. Översättning och anpassning till svenska förhållanden: Gunilla Andersson. Adoptionscentrum. Sundbyberg.

DeBoer, Robby, 1995: Farväl Jessica. (Losing Jessica). Richter. Malmö.

Greiff von, Katarina, 2004: Adoption i ett livsperspektiv. FoU Nordost.

Irhammar, Malin, 1997: Att utforska sitt ursprung: identitetsformande under adolescensen hos utlandsfödda adopterade. Diss. Lunds univ. Psykologiska institutionen. Lund.

Juusela, Mary. 2010. Adoption: Banden som för oss till familj. Norstedts.

Landerholm, Lotta 2003. Lämnad. Vald. Och sen? Stockholm : Alfabeta/Anamma

Lifton, Betty Jean, 1981: Vem är jag?: en adopterad söker sin identitet. Övers. av Lise Munc. Rabén & Sjögren. Stockholm. Originaltitel: Twice born: memoirs of an adopted daughter.

Lindström,Sofia & Trotzig, Astrid 2003. Hitta hem: Vuxna adopterade från Korea berättar. Stockholm: Bonnier.

Luther, Karin, 1997: Adopterades sorg: reaktioner på förlusten av biologiska föräldrar. Adoptionscentrum. Sundbyberg.

Matwejeff, Susanna, 1994: Forskning om adopterades sökande efter sitt ursprung: en översikt sam angelägna forskningsfrågor. Serie: FOG rapport; 21. Omfång: 16 bl. Linköping Univ. Institutionen för pedagogik och psykologi.

Melen, Anna von, 2000: Adopterade får barn. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). Stockholm.

Melen, Anna von, 1998: Samtal med vuxna adopterade. Rabén Prisma i samarbete med Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA). Stockholm.

Trotzig, Astrid, 1996: Blod är tjockare än vatten. Bonnier.

Övinge, John, 1986: Internationella adoptioner ur den adopterades synvinkel. Högskolan i Örebro. Örebro.


På finska

Frederiksen, Anne, 1982: Aikuisen adoptiolapsen elämänkaaren kehityksestä. Pro gradu -työ. Oulun yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Jäppinen,Saara, 2012: AVOIN ADOPTIO :Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta, Pro gradu-työ. Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Link: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37394/URN:NBN:fi:jyu-201202171201.pdf?sequence=1

Lahti, Ilpo A, 1991: Adoptiolapsi nuoruusiässä: 90 adoptiolapsen ja heidän perheensä psykiatrinen tutkimus. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Kallio, Sirpa, 1994: ADOPTIOLAPSEN SOPEUTUMINEN, IDENTITEETTI JA KIELEN OPPIMINEN
3 - 6-vuotiaina Suomeen adoptoitujen lasten sopeutumisprosessi. Tutkielma. Oulun yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Kasananen, Tuula. 2005. Kenen lapsi? Otava.

Kurjonen, Reetta 2008. Minä, adoptoitu: kertomus äitiydestä, äidittömyydestä, lapsista ja lapsettomuudesta. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino.

Kurjonen,Retta,2014,Suomesta adoptoitujen naisten kokemuksia omasta äitiydestään, Pro gradu-työ, Tampereen yliopisto, 

Mylläri, Anu Rohima. 2006. Adoptoitu. Otava.

Pasanen, Kaarina & Pärssinen-Hentula, Irene toim. 2009. Monimuotoisuutta adoption jälkeiseen tukeen: Artikkelikokoelma. Adoptiolapselle eheämpi elämä -projekti 2006-2009. Pelastakaa Lapset.

Ruohio, Heidi. 2009. Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa: Kansainvälisesti adotoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta. Väestöliitto.

Salonen, Tuula, 2001: Vastatuulessa. MC-Pilot.

Sinkkonen J ja Kalland M (toim.). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen.  Sanoma Pro, 2005, ISBN10: 9510250627 ja ISBN13: 9789510250624

Sinkkonen J ja Kalland M (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen, WSOY Pro, 2011, ISBN 978-951-0-38348-3

Tollman,Marika, pro-gradu,  Salainen äitiys (2006): http://epublications.uef.fi/pub/URN_NBN_fi_joy-20090051/URN_NBN_fi_joy-20090051.pdf

Övermark,Anu,pro-gradu, Salatusta avoimeksi : kotimainen adoptio historiallisessa kontekstissaan (2013): https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42257


engelska:

Harris, Perlita (toim.). 2006. In search of belonging. Reflections by transracially adopted people. BAAF.

Pat, Thomas 2003. My parents picked me! a first look at adoption. London: Hodder Wayland.

Rendall, Jonathan 2006. Garden hopping: a memoir of adoption. Edingburgh: Canongate.

Verrier Nancy, Coming Home to Self: Healing the Primal Wound, Gateway Press Inc, 2003, ISBN 978-1-905664-81-8

Verrier Nancy, The Primal Wound: Understanding the Adopted Child, 1993, ISBN-10: 0963648004, ISBN 13: 978-0963648006